Chính sách bảo mật

79Store cam kết bảo mật những thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp.