Chính sách & Quy định

Chính sách và quy định sử dụng

Chào mừng bạn đến mua hàng qua mạng tại 79Store.com. Sau khi truy cập vào website để tham khảo hoặc mua sắm, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của Viettablet.com.

Trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của 79Store.com

Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website 79Store.com. Bạn không được có những hành động ( thực hiện, cổ vũ) việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của 79Store.com cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi

Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị ( tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…. Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị 79Store.com

Trách nhiệm và quyền lợi của 79Store.com

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, 79Store.com sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại website 79Store.com mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ 79Store.com. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được thông báo cụ thể trên website 79Store.com